Tầm quan trọng của giao tiếp có ý thức

Tầm quan trọng của giao tiếp có ý thức

Giao tiếp với môi trường của chúng ta bắt đầu từ bụng mẹ: chúng ta phản ứng với những kích thích, mặc dù những phản ứng này không được phản ánh.Thông tin liên lạc của chúng tôi đang nổi lên khi chúng tôi phát triển.Chúng tôi thực hành nó, để nó thay đổi để đáp ứng các mẫu xã hội nhất định. Sau đó, đến lúc chúng ta có thể nói về giao tiếp có chủ ý và giao tiếp có ý thức.

Truyền đạt nhu cầu của chúng tôi tạo điều kiện sống còn, kết nối với những người xung quanh chúng ta.Nó là cái gì đó tự nhiên phát sinh trong chúng ta một cách tự phát. Tuy nhiên, chúng ta đang nói gần đây về một loại giao tiếp khác: giao tiếp có ý thức.

Chánh niệm, hoặc giao tiếp có ý thức, cho phép chúng ta nhận thức được hiện tại.Cách chúng ta giao tiếp với môi trường ngày nay nhiều. Một số nghiên cứu khuyên bạn nên tập trung vào một nhiệm vụ thay vì làm giảm sự cám dỗ hiện đại của nhiều tác vụ hoặc chia sự chú ý. Điều này liên quan đến cả việc sản xuất và nhận thông tin. Giao tiếp không chỉ là về việc tạo ra thông tin, mà là về việc biết cách giải thích nó.

Chánh niệm là gì?

Chúng ta thường biết những gì chúng ta nói, chúng ta mạnh mẽ tin vào quan điểm của mình, nhưng chúng ta phân chia sự chú ý của mình khi chúng ta nhận được thông điệp. Vì vậy, hãy suy nghĩ.nghechúng ta thực sự, hay chúng ta đang chờ người khác kết thúc để có thể nói chuyện? Chúng ta có biết về giao tiếp phi ngôn ngữ của chúng ta không?Đối với tốt hơn hoặc tồi tệ hơn, sau này truyền một phần tốt của các thông điệp mà chúng tôi giao tiếp.

Là một diễn giả có ý thức chính xác, là một diễn viên trong tất cả các thông tin liên lạc của chúng tôi. Nó không phải là một quá trình dễ dàng. Ông phải bắt đầu ở trường, nơi trẻ em thực hành các bài tập nhất định liên quan đến giao tiếp có ý thức. Ví dụ, các bài tập đồng cảm và chấp nhận người khác là một cách hay để giới thiệu chủ đề này cho người trẻ nhất. Cảm xúc là nền tảng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Sự thông thạo của họ đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn và thực hành, ngay cả khi đôi khi chúng ta quên nó.

Thực hành Niệm Xứhoặc, nhận thức, liên quan đến việc không buông bỏ sự tức giận hoặc kích thích khi chúng ta giao tiếp với người khác. Biết khi nào để trao lại cảm giác tự do cho cảm xúc là một dấu hiệu của giao tiếp có ý thức. Trí thông minh cảm xúc sẽ giúp chúng ta trong nhiệm vụ này. Một trí thông minh cảm xúc thể hiện chính nó trong lĩnh vực cảm xúc của chúng ta, cũng như trong sự chấp nhận của những người khác.

Làm thế nào để thực hành giao tiếp có ý thức?

Bước đầu tiên để làm theo khi chúng ta muốn trở thành người nói có ý thức là hiểu rằnggiao tiếp là một quá trình. Muốn trở thành lưu ý không có nghĩa là được. Kỹ năng này bao gồm nhiều lĩnh vực:

  • Chính tả và phương ngữ đúng: một người mắc lỗi chính tả, căn cứ ngôn ngữ của mình trên các biểu thức hoặc khôngcấu trúc không chính xác lời nói của anh ấy là một người nói xuống những thông tin liên lạc của chính mình. Động từ là một trong những danh thiếp đầu tiên của chúng tôi. Chăm sóc nó luôn quan trọng.
  • Thiếu cảm xúc trong bài phát biểu: giao tiếp không chỉ dựa vào việc truyền tải thông tin. Sẽ khó tiếp cận người nhận hơn nếu chúng tôi chỉ cung cấp thông tin.Chúng ta sẽ thắng nếu chúng ta thấm nhuần nó với những cảm xúc, ám chỉ và đồng cảm với người khác.Hiệu quả sẽ được ngay lập tức. Khán giả sẽ cảm thấy như thế nào trong quá trình giao tiếp. Chúng tôi sẽ đạt được sự tham gia của anh ấy, sự chú ý của anh ấy. Nó cũng làm tăng khả năng tin nhắn của chúng tôi sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ của nó.
  • Không giao tiếp bằng lời nói: giao tiếp phi ngôn ngữ không chỉ đề cập đến cử chỉ và các loại ngôn ngữ cơ thể khác mà còn đề cập đến thông tin tiềm ẩn hoặc thực dụng mà chúng tôi chia sẻ với người đối thoại của chúng tôi. Vì vậy, hãy cố gắng xem xét cả hai khía cạnh: điều quan trọng làngôn ngữ cơ thể cho thấy rằng chúng tôi mở cửa cho đối thoại và các cách suy nghĩ khác. cácyếu tố thực dụng cũng là cơ bản. Ngôn ngữ hoặc cảm xúc tiềm ẩn, các mã xã hội mà chúng ta chia sẻ hoặc trong đó chúng ta khác nhau phải luôn được lưu ý để thích nghi tốt hơn với những người mà chúng ta giao tiếp.
  • Trách nhiệm về cảm xúc: chúng ta không cảm thấy như nhau. Chúng tôi không thể hiện cảm xúc của mình theo cùng một cách. Nếu chúng ta muốn cái gì đó từ người khác, chúng ta phải tìm cách thích hợp nhất để yêu cầu nó.

Để kết luận, êLàm cho loa có ý thức làm cho chúng ta có loa hiệu quả hơn. Nó làm cho chúng ta cảm thông hơn. Điều này cho phép chúng tôi thể hiện bản thân một cách phù hợp hơn với bối cảnh xã hội của chúng tôi và tạo ra các liên kết xã hội mạnh mẽ hơn. Chúng ta đang nói về một quá trình khó khăn, bởi vì nó sẽ liên quan đến, trong số những thứ khác, xác định và nhận ra những sai lầm hiện tại của chúng ta.Nhưng kết quả rất đáng giá.


8 huyền thoại về chánh niệm

Chánh niệm cho phép chúng ta ý thức được chuyển động, cảm xúc và phản ứng của chúng ta. Tất cả các khía cạnh này là rất quan trọng trong sự tồn tại của chúng tôi … Đọc thêm "
Like this post? Please share to your friends:
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: