Những điểm chung và khác biệt giữa Piaget và Vygotsky

Những điểm chung và khác biệt giữa Piaget và Vygotsky

Jean Piaget và Lev Vygotsky là hai trong số những nhân vật hàng đầu trong nghiên cứu về tâm lý và phát triển tiến hóa.Lý thuyết của họ đã ảnh hưởng đến một số lượng lớn các tác giả, từ cổ điển nhất đến hiện đại nhất. Nhờ họ, chúng ta có thể hiểu, từ một quan điểm mở rộng, cách trẻ phát triển.

Trong lịch sử, lý thuyết của Piaget và Vygotsky đã được phân loại là hoàn toàn trái ngược. Nhưng điều này thực sự là trường hợp? Trong bài này, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giásự tương đồng và khác biệt giữa hai tác giả này.Nghiên cứu tất cả các dữ liệu mà họ đã khám phá sẽ giúp chúng ta có cái nhìn hoàn chỉnh hơn về sự phát triển của con người.

Trước hết, bạn phải hiểu rằngPiaget và Vygotsky đã phát triển lý thuyết của mình bằng cách hoàn toàn tách rời nhau.Cả hai đã sống ở những thời điểm khác nhau, ở các quốc gia khác nhau. Nhưng ngay cả khi biết điều này, thật thú vị khi thấy họ đã có những ý tưởng tương tự như thế nào về quá trình phát triển.

Chúng tôi sẽ cố gắng phân phối từng điểm chính trong lý thuyết của họ.Bằng cách này, chúng ta sẽ có thể tìm thấy dấu gạch nối hoặc sự khác biệt lớn giữa chúng.

Phát triển thiết kế chung cho Piaget và Vygotsky

Điều quan trọng là phải so sánh và đánh giá từng tác giả giải thích sự phát triển nói chung như thế nào. Lúc đầu,chúng ta có thể thấy rằng Piaget và Vygotsky đang di chuyển ra khỏi các mệnh đề bẩm sinh và thực nghiệm khi nói đến việc giải thích việc mua lại tri thức.Cả hai đều xây dựng lý thuyết của họ từ một quan điểm xây dựng.

Nó là tò mò để lưu ý rằng cả hai bắt đầu từ cùng một khái niệm chung, dựa trênxây dựng và tương tác.Đối với họ, những thay đổi được tạo ra trong quá trình phát triển chủ yếu là định tính. Cá nhân được phân loại là một tác nhân tích cực hoạt động trong môi trường của mình để tạo ra một phiên bản cụ thể của thực tế của mình.

Nếu chúng ta làm sâu sắc thêm chủ đề bây giờ, sự khác biệt giữa hai tác giả trở nên rõ ràng. Đầu tiên, nguồn kiến ​​thức chính đến từ các yếu tố khác biệt.Đối với Piaget, điều quan trọng nhất là hành động cá nhân.Mặt khác, đối với Vygotsky, điều quan trọng là sự tương tác với môi trường xã hội.

Piaget nói về sự phát triển "cần thiết và phổ quát".Do đó, phát triển là kết quả của việc tổ chức lại nội bộ của cá nhân, lấy làm cơ sở cho các thao tác khách quan của mình, mà không cần sự giúp đỡ từ một nguồn bên ngoài. Đối với Vygotsky, tuy nhiên, phát triển là "ngẫu nhiên và theo ngữ cảnh". Nó liên quan đến việc nội tại hóa liên tục các tài nguyên và tài nguyên nhận thức và văn hóa thu được thông qua sự tương tác với bối cảnh xã hội.

Sự khác biệt giữa "phát triển tự nhiên" và "phát triển văn hóa"

Một khía cạnh quan trọng là Lev Vygotskytạo nên sự khác biệt giữa "phát triển tự nhiên" và "phát triển văn hóa".Sự tương phản này không được dự tính và thậm chí còn bị bác bỏ trong lý thuyết của Piaget. Sự khác biệt giữa Piaget và Vygotsky cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong suy nghĩ của họ về tầm quan trọng của văn hóa.

Sự phân đôi được tạo ra bởi Vygotsky cho thấy nhân vật kép của lý thuyết của ông. Nó dựa trên các khái niệm đối lập như tăng trưởng sinh học (trưởng thành) và phát triển văn hóa (học tập).Quan điểm của Piaget là đơn điệu.Chủ đề là sự tham chiếu hợp nhất của sự tương phản này (xã hội và sinh học).

Đơn vị phân tích và hướng phát triển

Người ta có thể tin rằng, thông qua những gì chúng ta vừa thấy, rằng Piaget không biết gì về các khía cạnh xã hội của sự phát triển. Đây không phải là trường hợp. Ông giải thích hoặc xem xét yếu tố xã hội theo một cách rất khác so với cách của Vygotsky.Đối với Piaget, đơn vị phân tích là cá nhânvà yếu tố xã hội chỉ là một biến ảnh hưởng đến các quá trình sau này.

Mặt khác, cho Vygotskyđơn vị phân tích là môi trường văn hóa xã hộitrong đó cá nhân được đắm mình. Đối với anh ta, các khía cạnh "cá nhân" sẽ là các biến ảnh hưởng đến bối cảnh xã hội.

Vậy ai đúng? Đơn vị là gì và biến bên ngoài ảnh hưởng như thế nào?Câu hỏi đầu tiên này là vô nghĩa.Trong thực tế, đơn vị phân tích là điểm tham chiếu và, tự nhiên, nó không có vị trí cố định. Nó giống như nhìn thấy một hình hình học từ các góc độ khác nhau. Một hình trụ, nhìn từ một bên, có thể trông giống như một hình vuông. Nhưng nếu bạn nhìn nó từ một góc khác, nó trông giống như một vòng tròn. Trong mọi trường hợp, xi lanh này là một hình trụ.

Sự khác biệt lớn nhất có thể được phản ánh theo hướng phát triển mà mỗi đề xuất. Đối với Piaget,phát triển đang tiến triển theo hướng phân cấp và xã hội hóa lớn hơn.Nói cách khác, cá nhân đi từ chủ nghĩa nội bộ đến một quan niệm xã hội về thực tại.

Đối với Vygotsky, quá trình ngược lại sẽ diễn ra:kiến thức sẽ được ra khỏi cá nhân một cách xã hội.Sau này, thông qua các quá trình nội tâm hóa, biến đổi văn hóa xã hội thành một điều riêng lẻ.

6 lý thuyết chính về phát triển

Khám phá các lý thuyết chính được phát triển bởi các dòng khác nhau và các nhà tâm lý học để giải thích sự phát triển của con người ở cấp tâm lý. Tìm hiểu thêm

 

Like this post? Please share to your friends:
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: