Hàng đầu không chỉ có nghĩa là đặt hàng

Hàng đầu không chỉ có nghĩa là đặt hàng

Làm thế nào chúng ta có thể xác định một nhà lãnh đạo? Điều này có tương ứng với một người điều hành một tổ chức hay đúng hơn là một nhà lãnh đạo của một nhóm làm việc? Có những thuộc tính chỉ ra rằng một người là một nhà lãnh đạo?

Từ quan điểm chuyên nghiệp và tổ chức, một số đặc điểm cá nhân, hành vi và vị trí nhất định liên quan đến vị trí hoặc vị trí được tổ chức trong công ty đã được xác định để xác định một nhà lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo sinh ra có lãnh đạo hay họ trở thành nhà lãnh đạo?

Nếu chúng ta gợi lên sự lãnh đạo như là một tập hợp các thuộc tính cá nhân, chúng ta có thể hiểu rằng một nhà lãnh đạo là người lãnh đạo sinh ra. Nó sẽ là những người biết cách hướng dẫn và dẫn dắt một nhóm, tổ chức, giải quyết các vấn đề phát sinh và những người khác xác định là người lãnh đạo.

Nếu chúng ta nói về một nhà lãnh đạo cho vị trí anh ta chiếm, chúng ta nên nói rằng một nhà lãnh đạo trở thành nhà lãnh đạo. Điều đó có nghĩa là nó thay đổi theo thời gian và kinh nghiệm, qua các vị trí mà anh ta chiếm, tùy thuộc vào mối quan hệ anh ta có với nhân viên và cách anh ta phải áp đặt hướng và phối hợp. Trong trường hợp này, các đặc điểm cá nhân sẽ không phải là đặc tính quyết định và chuyên nghiệp một mình sẽ là quan trọng.

Mặt khác, khi chúng ta đề cập đến một nhà lãnh đạo tốt cho hành vi của mình, chúng ta có thể tập trung vào các khía cạnh thu hút sự chú ý của mình từ một quan điểm hành vi. Người này có hành động theo năng suất cho công ty hay cho sự phát triển của quan hệ xã hội tại nơi làm việc không? Tùy thuộc vào định hướng của hành vi, chúng ta có thể xác định một nhà lãnh đạo theo nhu cầu mà anh ta phải đáp ứng.

Đặc điểm của một nhà lãnh đạo tốt

Ngoài những gì chúng tôi đã nhận xét, một nhà lãnh đạo tốt là một người lôi cuốn, người truyền cảm hứng và được tiếp nối bởi những người khác. Vì lý do này, một nhà lãnh đạo không phải là một nhà lãnh đạo. Mặc dù một số đặc điểm cá nhân có thể ủng hộ vị trí lãnh đạo, chỉ đạo là một quá trình hai chiều đề cập đến tác nhân ảnh hưởng và tác nhân bị ảnh hưởng (Katz và Kahn).

Để lãnh đạo, một người phải có những đặc điểm phù hợp để đối xử với các cá nhân như sự đồng cảm, giao tiếp tốt, động lực, hoặc các đặc điểm thân thiện với chuyên môn. Ví dụ, biết cách làm việc theo nhóm, có sự sáng tạo để giải quyết vấn đề, làm rõ mục tiêu và làm việc theo các hướng khác nhau để đạt được chúng.

Một người có thể được sinh ra với các phương tiện để hướng dẫn người khác, nhưng nếu cô ấy muốn dẫn đầu một cách thích hợp, cô ấy sẽ phải hoàn thiện những cơ sở này và phát triển những người khác sẽ cho phép anh ta hoàn thành vai trò lãnh đạo của mình. Tất nhiên, người ta không được quên một thực tế là đạo diễn đòi hỏi phải tạo ra và duy trì một bầu không khí chung tốt, trong đó tất cả mọi người được tự do lựa chọn ai là lãnh đạo của mình. Vì vậy, chúng ta không được bỏ qua lãnh đạo, chúng ta phải chăm sóc và chiến thắng mỗi ngày.

Hàng đầu đòi hỏi nhiều hơn là chỉ tập thể dục

Như chúng ta thấy, là một nhà lãnh đạo tốt đòi hỏi nhiều hơn khả năng lãnh đạo và hướng dẫn. Hàng đầu đang ảnh hưởng đến người khác, quản lý để thuyết phục họ làm những gì được đề xuất và đi đến cùng. Nó cũng cho phép họ tận hưởng công việc và tham gia vào các nhiệm vụ của họ một cách hiệu quả và hiệu quả.

Một nhà lãnh đạo là một trong những người biết làm thế nào để tích hợp tất cả các thuộc tính và những người làm cho mỗi thành viên trong nhóm của mình phát triển. Một nhà lãnh đạo biết rõ về nhóm của mình, anh ấy biết điểm mạnh của mọi người và biết những gì cần cải thiện. Anh ấy xác định thời gian anh ấy cần phải khó khăn hơn hoặc khi anh ấy có thể phân công công việc của mình để tập trung vào các mối quan hệ của nhân viên.

Vì vậy, để lãnh đạo không chỉ là về việc đặt hàng. Nó đang gieo hạt giống trong một nhóm làm việc để cho nó chuyển động. Để lãnh đạo là thúc đẩy và đề xuất các quan điểm mới, đó là chấp nhận rủi ro và tin vào những người tin vào bạn. Dẫn dắt là trở thành giọng hát khi biết rằng những người làm cho bạn tuyệt vời là những người ủng hộ bạn từ phía dưới.

Làm thế nào để thành công tại nơi làm việc?

Có được thành công trong công việc là một trong những mục tiêu của đa số người dân. Nhưng điều đó có nghĩa là gì để thành công? Tìm hiểu thêm
Like this post? Please share to your friends:
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: